+30.2382 021753

Υποκ 1: Ταγματάρχη Ηλιοπούλου 43 (Γιαννιτσά)
Υποκ 2: 2ο χλμ. Γιαννιτσών - Έδεσσας

MAKITA 5103R – 270 mm

5103r.jpg
5103r.jpg

Δίσκος 270 mm
Οπή Δίσκου 30 mm
Ικανότητα κοπής 90° 100 mm
Ικανότητα κοπής 45° 73 mm
Ολικό Μήκος mm
Ισχύς 2100 W
Βάρος 9.40 kg
Ικανότητα Κοπής mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3800 rpm