+30.2382 021753

Υποκ 1: Ταγματάρχη Ηλιοπούλου 43 (Γιαννιτσά)
Υποκ 2: 2ο χλμ. Γιαννιτσών - Έδεσσας

MAKITA 5143R -355 mm

5104r.jpg
5104r.jpg

Δίσκος 355 mm
Οπή Δίσκου 30 mm
Ικανότητα κοπής 90° 50-130 mm
Ικανότητα κοπής 45° 39-90 mm
Ολικό Μήκος mm
Ισχύς 2200 W
Βάρος 14.50 kg
Ικανότητα Κοπής mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2700 rpm