+30.2382 021753

Υποκ 1: Ταγματάρχη Ηλιοπούλου 43 (Γιαννιτσά)
Υποκ 2: 2ο χλμ. Γιαννιτσών - Έδεσσας

MAKITA 5704R – 190 mm

5106r.jpg
5106r.jpg

Δίσκος 190 mm
Οπή Δίσκου 30 mm
Ικανότητα κοπής 90° 66 mm
Ικανότητα κοπής 45° 46 mm
Ολικό Μήκος mm
Ισχύς 1200 W
Βάρος 4.60 kg
Ικανότητα Κοπής mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4900 rpm