+30.2382 021753

Υποκ 1: Ταγματάρχη Ηλιοπούλου 43 (Γιαννιτσά)
Υποκ 2: 2ο χλμ. Γιαννιτσών - Έδεσσας

COMET

BP125
ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ COMET ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN

ΠΙΕΣΗ (BAR)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ

ΙΣΧΥΣ (ΗΡ)

ΒΑΡΟΣ (KGR)

CMT-1101

Ρ 48

51

30

2

4,1

13,5

CMT-1102

ΜΡ 20

20

30

1,6

6,0

CMT-1103

ΒΡ 20

20

15

0,8

7,4

CMT-1104

ΒΡ 60

60

20

3,3

10,0

CMT-1105

ΒΡ 105

101

3

5,7

12,5

CMT-1119

ΒΡ 125

125

6,3

20,0

CMT-1106

ΒΡ 151

138

4

7,8

27,0

CMT-1107

ΒΡ 210

220

6

11,5

32,0

CMT-1127

ΒΡ 230

235

CMT-1128

ΒΡ 265

265

ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ COMET ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ
ids1000
COMET_APS_145

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN

ΠΙΕΣΗ (BAR)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ

ΙΣΧΥΣ (ΗΡ)

ΒΑΡΟΣ (KGR)

CMT-1121

APS 31

31

40

3

2,7

10,0

CMT-1122

APS 41

41

4,1

10,0

CMT-1108

APS 51

51

5,2

15,5

CMT-1109

APS 61

61

6,1

16,0

CMT-1110

APS 71

71

7,4

16,5

CMT-1111

APS 96

96

4

9,2

21,5

CMT-1112

APS 101

101

50

3

12,3

36,0

CMT-1113

APS 121

121

3

14,5

36,0

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ LIT/MIN

ΠΙΕΣΗ (BAR)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΒΟΛΩΝ

ΙΣΧΥΣ (ΗΡ)

ΒΑΡΟΣ (KGR)

CMT-1114

APS 141

141

50

5

17,8

56,0

CMT-1120

APS 145

145

4

18,5

48,0

CMT-1115

APS 166

166

5

20,5

55,0

CMT-1116

IDS 1000

100

3

12,5

42,0

CMT-1117

IDS 1400

140

5

17,0

58,0

CMT-1123

IDS 1401

135

3

16,6

45,0

CMT-1118

IDS 2000

200

6

26,2

77,0

CMT-1140

IDS 1701

165

4

18,0

60,0