+30.2382 021753

Υποκ 1: Ταγματάρχη Ηλιοπούλου 43 (Γιαννιτσά)
Υποκ 2: 2ο χλμ. Γιαννιτσών - Έδεσσας

MAKITA 5604R – 165 mm

5105r.jpg
5105r.jpg

Δίσκος 165 mm
Οπή Δίσκου 20 mm
Ικανότητα κοπής 90° 54 mm
Ικανότητα κοπής 45° 35 mm
Ολικό Μήκος 331 mm
Ισχύς 950 W
Βάρος 3.60 kg
Ικανότητα Κοπής mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5000 rpm